Mirit Prikazna

Dr. MIRA OMERZEL – MIRIT je znanstvenica − dr. muzikoloških znanosti in univ. dipl. etnologinja/antropologinja oz. etnomuzikologinja. Je pionirka nove znanstvene discipline v svetu, ki jo je izoblikovala: ETNO-ARHEO-MEDICINSKO VIBRACIJSKE MUZIKOLOGIJE in tudi aktivna glasbenica, članica in umetniški vodja ansambla TRUTAMORA SLOVENICA / VEDUN. Poleg tega je tudi zvočno-energijska terapevtka in pisateljica.

Njena znanstvena in umetniška (glasbena) ustvarjalna bera šteje preko 20 izdanih nosilcev zvoka in 12 obsežnih knjižnih del. Z ansamblom je izvedla preko 1000 koncertov doma in po svetu, o pomenu zvoka in biti glasbe ter življenjske energije pa je napisala številne razprave in članke, izvedla na stotine predavanj in delavnic, radijskih in televizijskih oddaj ter napravila nešteto intervjujev. V vseh svojih delih povezuje ZNANOST, UMETNOST, IZROČILO IN DUHOVNE MODROSTI SVETA.

Mirit pri delu združuje ARHIVSKO IN TERENSKO znanstveno delo ter SAMOIZKUSTVO, pa TEORIJO IN PRAKSO, UMETNOST IN LJUDSKO IZROČILO, brez česar bi se ji subtilne ravni stare glasbe ne mogle razkriti, predavateljskih in koncertnih predstavitev stare pozabljene glasbene dediščine sveta pa ne bi bilo. Doktorirala je na temo zgodovinskega razvoja predklasičnih ljudskih glasbil na slovenskem etničnem ozemlju (in po svetu) od prazgodovine dalje. Njeno raziskovalno delo je temelj glasbenemu ustvarjanju in poustvarjanju.

Njeno pionirsko prodiranje v razsežnosti in moči zvoka ter interdisciplinarno znanstveno delovanje v povojnem času ji je omogočilo širše zavedanje brezčasnih sporočil preteklosti, duhovnega in življenjskega utripanja prednikov, katerih sporočilnost je še vedno zelo pomembna tudi za sodobnike. Brezčasen je ta utrip v ubesedovanju, zvočni igri in duhovnih esencah, ki nas še vedno poučujejo in nas navdihujejo. Poznavanje sporočil preteklosti pa nam skrajšuje pot pri iskanju življenjskih in duhovnih vrednot in pomembnega, nujnega in nepogrešljivega…

Koncert

Od leta 2001 je Mirit pranojedka oz. bretarijanka. Živi brez običajne hrane, le od vseprisotne kozmične energije oziroma vibracij (prane, mane, po slovensko nikrmane). Te so v svoji biti tudi zvok. Kot duhovno učiteljico, medija in zdravilko so jo sprejeli po vsem svetu, na vseh celinah. Skupaj s svečeniki-glasbeniki-zdravilci različnih kultur in spiritualnih učenj je v novem tisočletju zavzeto delovala ZA DOBROBIT PLANETA. Za boljše in duhovnim vsebinam bolj naklonjene čase.

V zadnjih dveh letih je Mirit skupaj z glasbenimi sodelavci v lastni produkciji ustvarila preko 200 avdio-video tematskih posnetkov iz slovenske, evropske in svetovne glasbene dediščine. Kar nekaj projektov se je v zadnjih 45 letih (tudi v sodelovanju z našo nacionalno TV hišo) že posnelo in zvrtelo na TV programih (npr. serije oddaj ZVOČNOST SLOVENSKE DUŠE; ZVOČNOST SLOVENSKIH POKRAJIN; SLOVENSKA LJUDSKA GLASBILA IN GODCI; pa oddaja ZVOK JE LJUBEZEN IN LJUBEZEN JE ZVOK ter številne druge oddaje in intervjuji).

Za TV je ansambel pripravil v lastni režiji tudi obletnični koncert iz leta 2017 (ob 40-letnici ansambla) v treh delih z naslovom ZVOČNE KORENINE IN TERAPEVTSKI ZVOKI SLOVANSKE, STAROSLOVENSKE IN BALKANSKE DUŠE.

Ansambelsko delo ter Mirino avtorsko delo sta namenjena OHRANJANJU IN OŽIVLJANJU ZGODOVINSKEGA SPOMINA, RESTAVRIRANJU POZABLJENIH ZVOČNIH IN DUHOVNIH DRAGOCENOSTI IZ PRETEKLOSTI, PA HARMONIZIRANJU IN ŠIRJENJU ZAVESTI IN ZAVEDANJA. Mirit je zasnovala tudi 3 svoje knjižne serije o zvoku in sozvenenju: KOZMIČNA TELEPATIJA ALI MODROST ONKRAJ MISLI IN SLIŠNEGA ZVOKA PRETEKLOSTI ZA PRIHODNOST; SOZVOČJA ŽIVLJENJA, DUHOVNOSTI IN ZNANOSTI; PREJA VEČNOSTI DUHOVNIH ZGODB IN PRAVLJIC.

Materijali

Na Belem

Mirit pravi, da jo najbolj priteguje raziskovanje staroslovenskih in slovanskih korenin. Po vseh slovanskih deželah je še mogoče najti skupne kulturne oziroma umetniške in glasbene elemente. Slovenske kulture, ki se zdi kot pisana žoga in je sestavljena iz številnih različnih sledi na prepihu kultur, ne moremo razumeti brez zrenja za kulise zgodovine; v arheološke in etnološke izsledke. Slovenci smo poleg slovanske duše vase vsrkali tudi KELTSKE, ILIRSKE, ETRUŠČANSKE IN ROMSKE PRVINE, PA GRŠKE IN EGIPČANSKE MITE, poleg tega pa še nekatere sosedske romanske, mediteranske, uskoško-orientalske, staroevropske elemente, če se jih našteje le nekaj …  Vse našteto povečini izhaja IZ INDOEVROPSKE DEDIŠČINE oziroma STAROVEDSKE KULTURE in njene življenjske filozofije. MULTIKULTURNOST je vtkana v slovenstvo. Omenjene esence, še posebej slovanske, so še vedno prisotne v slovenskih dušah in njihovi zvočni igri. Zato se je Mirino in ansambelsko raziskovanje lastne slovenske kulture preprosto moralo razširiti tudi na druge kulture in svet ter njegovo dediščino.

Ne gre prezreti Mirinega PIONIRSKEGA DELA (v svetovnem merilu) v raziskovanju RAZSEŽNOSTI IN MOČI ZVOKA oziroma frekvenčnih valovanj na živa bitja in okolje. Pionirsko delo seveda nikoli ni lahko. Je pot samohodca in osamljenega jezdeca, ki v sebi in ljudeh najprej sproža dvome, nesprejemanje in celo zanikanja odkritega. Toda le izjemna občutljivost in velika predanost tovrstnemu delu lahko premagata ovire in pripeljeta do novih spoznanj. Pionirski dosežki pa vedno presegajo splošno, običajno, popularno … So življenjski ELIKSIR PRIHODNOSTI in gibalo v novo.

Trije Na Odru


Mirit je – tudi skupaj s sodelavci – OBISKALA ŠTEVILNE ETNIČNE SKUPINE, CIVILIZACIJE IN NARODE sveta ter njihove duhovne učitelje in vodje, pa svečenike, šamane in zdravilce−glasbenike na skorajda vseh celinah. Terapevtsko je sodelovala z njimi za dobrobit ljudi in planeta. Raziskovanje se je odvijalo od slovanskega vzhoda oziroma od sibirske Tuve in Hakasije, Rusije in Belorusije, Balkana do evropskih dežel, Grčije, Egipta in Maroka, do Havajev, Indije, tibetanske Himalaje, Avstralije, Brazilije, Mehike, ameriške Arizone, Filipinov, Indonezije, Balija … Pet desetletij dolgo raziskovanje ji je prineslo tudi širše in bolj poglobljeno razumevanje lastnih staroslovenskih zvočnih korenin ter medkulturnih in zgodovinskih povezav, pa staroveške filozofije življenja ter skritih moči zvoka in pomena glasbe.

Mirit vsako leto pripravi od 40 do 50 predavanj in tečajev v okviru svoje šole Veduna. Že štiri desetletja pa je delo ansamblov Trutamora Slovenica in Vedun prisotno tudi v šolskih učbenikih (glej spletne strani katedre Veduna in ansambla Vedun).

Mirina učenja in glasbo ansambla Vedun uporabljajo tako šolniki kot tudi znanstveniki, umetniki in medicinci, duhovni iskalci ter vzgojitelji po šolah, v domovih za otroke in odrasle s posebnimi potrebami ter v domovih za starejše, pa tudi vsi tisti, ki jih učinkovanje zvoka na živa bitja in okolje ter življenjske zakonitosti zanimajo.

Mirina in ansambelska USTVARJALNA BERA je torej kar obsežna: preko 1000 koncertov doma in po svetu, na stotine avdio-video posnetkov za različne medije in preko 20 nosilcev zvoka (LP-jev, CD- jev, DVD-jev), na stotine znanstvenih člankov, razprav in tečajev ter 12 obsežnih knjig (20 pa jih še čaka na izdajo), štiri TV serije ter preko 200 avdio-video posnetkov slovenske in svetovne glasbene dediščine v lastni produkciji (posnetih v letih 2020−2022). Med najpomembnejšimi nosilci (pričeli so izhajati 1981) zvoka so LP gramofonske plošče s komentarji v slovenskem in angleškem jeziku SLOVENSKA LJUDSKA GLASBILA I − III,

zgoščenka ZVOČNOST SLOVENSKIH POKRAJIN/SLOVENSKA LJUDSKA GLASBILA IV, zgoščenke ZVOČNOST SLOVENSKE DUŠE (dvojni album), DECEMBRSKO OBREDJE NAŠIH PREDNIKOV/OD MIKLAVŽA DO TREH KRALJEV (dvojni album), zgoščenka za otroke PRAVLJIČNI ZVOK PASTIRICE Z DRUMLICO …, pa BLAGOZVOČJE GRŠKEGA BUZUKIJA V MELODIJAH SVETA I − II, DVD ZVOČNE PODOBE SVETA IN SLOVENSKE DUŠE ter VILINSKA NIT ZVOČNE PREJE (knjižica s komentarji z dvema zgoščenkama), nadalje SLOVANSKO IN STAROSLOVENSKO ZVOČNO PREDIVO, pa SLOVANSKI MELOS V ZVOČNIH PODOBAH SVETA. Vsi nosilci zvoka so opremljeni tudi s knjižicami s spremljajočimi razlagami v slovenskem in angleškem jeziku. V ciklu zgoščenk ŠTIRJE LETNI ČASI (izdane so bile do sedaj le 3 zgoščenke iz te serije) še posebej izstopa terapevtska zgoščenka z naslovom KRISTALNI MEDITATIVNI ZVOKI.

Mirit Solist

Leta 1991 je v Münchenski založbi Trikont izšla tudi zgoščenka z naslovom DER BLEICHE MOND / BLEDI MESEC. Na njej je Mira Omerzel – Mirit predstavila svoje glasbene (terenske) posnetke zadnjih godcev predklasičnih ljudskih glasbil na Slovenskem. Tuji založniki so s tem projektom pričeli promovirati samostojno Slovenijo v svetu. In s tem glasbenim kolažem jo še vedno predstavljajo.
Mirit je zasnovala tudi serijo knjig o zvočnem oziroma glasbenem ustvarjanju ljudstev sveta z naslovom KOZMIČNA TELEPATIJA ALI MODROST ONKRAJ MISLI IN SLIŠNEGA ZVOKA PRETEKLOSTI ZA PRIHODNOST, ki izhajajo od leta 2011 (serija šteje 10 knjižnih enot; izšle so že 3 − ena o modrostih severnoameriških Indijancev in dve o mehiških Majih; sledijo še knjige o balijski kulturi in tuvansko-sibirski, havajski, aboridžinski, staroslovenski modrosti o zvočni rabi; vse knjige so skorajda dokončane in še čakajo na izdajo).

Spomladi 2021 je v založbi Sventovid izdala knjigo TKANJE ŽIVLJENJSKE ENERGIJE, DUHA IN TELESA, spomladi 2022 pa je izšla za zabavno in poučno branje hkrati tudi knjiga z naslovom POTOVANJE PO ŽIVLJENJSKI MODROSTI IN TRENUTNOSTI Z ŽIVALSKIMI VODNIKI ali kaj nas učijo živali. Dodano ji je 108 orakeljskih kart, ki pojasnjujejo človekove čustvene in miselne procese ter odzivanje na različne življenjske situacije. Živali sveta ljudem postavljajo prav imenitna ogledala.

Kar 20 Mirinih knjižnih del (tudi iz njene nove knjižne serije SOZVOČJA ŽIVLJENJA,

DUHOVNOSTI IN ZNANOSTI) torej še čaka na izdajo … Poleg že omenjene doktorske disertacije z naslovom RAZVOJ »PREDKLASIČNIH« LJUDSKIH GLASBIL OD PALEOLITIKA DO NAŠEGA ČASA NA SLOVENSKEM ETNIČNEM OZEMLJU velja med knjižnimi izdajami omeniti še etnološko delo KONJI − NAŠE PRAVLJICE (1996); za širši krog bralcev je nastala knjiga o duhovnem iskanju in zorenju POTOVANJE NA VRH SVETE GORE (2013) in knjiga o obvladovanju čustveno-miselnih in zdravstvenih zagat

z naslovom O BOLNEM DEKLETU, KI JE ŽELELO POSTATI ŠAMANKA − VEDUNJA (2019); obe sta iz serije Preja večnosti duhovnih zgodb in pravljic). V 24. urah nenehnega kanaliziranega pisanja so se ji zapisali (v verzih!) tudi nauki o duhovnem razvijanju z naslovom ZVOČNE PODOBE PREBUJENE LJUBEZNI (2012). In tu je še knjiga z dvema zgoščenkama VILINSKA NIT ZVOČNE PREJE (o slovenski glasbeni tradiciji). Dokončno obliko dobivajo še knjige ŽIVETI V INTELIGENTNEM VESOLJU; ŽIVI KOZMOS HRANI SVET; avtobiografija PETI PODOBE SVETA; MAGIJA STAROSVETNIH VEDUNOV; VILINSKI DIH STAROSLOVENCEV…