V Hisi

Glasbeniki in zvočno-energijski terapevti ansambla Vedun po vzoru starosvetnih Vedunov, to je slovanskih svečenikov, zdravilcev in glasbenikov preteklosti, s svojim izvajanjem v trans-zavesti poslušalcem podarjajo urejajoče terapevtske zvoke trenutnosti.

Njihovi spontani in nikdar ponovljivi (sproti kanalizirani) avtorski zvoki in glasba temeljijo na melosih in glasbenih praksah Staroslovencev, različnih evropskih in slovanskih narodov ter kultur sveta – od grlenega petja do nekdaj nadvse cenjenega muziciranja v transcendenci. V svojevrstno zvočno tkanje s svojstvenimi in skoraj pozabljenimi glasbili različnih kultur (vsakič od 50 do 100 in več) vpletajo tudi ljudske pesmi minulih časov.

Vsi glasbeniki so multinstrumentalisti in pevci. Njihova zvočna preja iz biserov svetovne glasbene dediščine je močno harmonizirajoča, širi zavest ter seže v globine duha in srca. Vedunovi koncerti so posebnost in redkost tudi v svetovnem merilu ter sodijo med svojevrstna doživetja. Koncertne vsebine ansambla Vedun / Trutamora Slovenica temeljijo na več kot 50-ih letih raziskovanja slovenske in svetovne glasbene ter duhovne dediščine dr. Mire Omerzel – Mirit, začetnice etno-arheo-medicinsko/vibracijske muzikologije v svetu. Poleg glasbenega šolanja so za sodobne vedune najdragocenejša potovanja po svetu, srečanja in sodelovanja z varuhi glasbenih izročil različnih kultur na vseh celinah,

ter učenje v Mirini duhovno – terapevtski šoli Veduna. Ansambel Vedun povezuje umetnost, znanost, ljudsko izročilo in duhovne modrosti sveta, starosvetni glasbi pa vrača čarobnost, magičnost, posvečenost in urejajoče note preteklosti za prihodnost; za sozvočje in mir v sebi ter v svetu.

Koncerti ansambla Vedun sodijo med posebna doživetja. So ples nenavadnih zvokov in ritmov, harmonij, energij, občutkov in barv. Odmev trenutnosti. Mirit je osebno ali skupaj z ansamblom v dobrih petih desetletjih izpeljala čez 35 osebnih in ustvarjalnih revolucij in sicer na področju umetnosti (glasbe), znanosti, pedagogike, pa na področjih

raznovrstnih iskanj ter poučevanj življenjskih in duhovnih modrosti. Te revolucije so v svoji biti evolucije, ki doprinašajo k ozaveščanju ljudi in razvoju omenjenih disciplin. Vse pa se zrcali tudi v glasbi ansambla Vedun, ki je po vzoru starodavnih znanj hkrati tudi močna zvočno-energijska terapija. Med najpomembnejše (r)evolucije gotovo sodijo odkrivanje, oživljanje in arhivsko rekonstruiranje ter ohranjanje zvočnih in duhovnih korenin Slovenstva minulih dob ter že v pozabo potisnjenih »predklasičnih« glasbil in starosvetnih (po izvoru tudi še staroveških) pesmi sveta ter starodavnih glasbenih tehnik in praks. Gre za (r)evolucije v dojemanju glasbenih in duhovnih dimenzij.

Instruments V


RESTAVRIRANJE DRAGOCENIH ZNANJ, GLASBIL, PESMI IN GLASBENIH PRAKS TER ZVOČNIH BISEROV SLOVENSKEGA IN EVROPSKEGA IZROČILA TER SVETA

 

Glasba je izjemen dar, zrcalo zgodovine in človekovih hotenj, težko opisljiv čudež in zrcalni odmev vsake kulture. Je zdravilo in navdih ter učinkovit ELIKSIR ŽIVLJENJA. Razumeti zvočne gradnike je nuja. Spontano glasbeno izražanje brez ukalupljanja v toge vzorce osvobaja speče in še neodkrite sposobnosti ter brezmejne ustvarjalne sile. Zato urejajočih glasbenih možnosti ne bi smelo nikdar nikomur primanjkovati. Glasba je svojstven zvočni jezik, ki nagovarja in širi človekovega duha in zavest ter potrjuje in prebuja v ljudeh večno hrepenenje duše po osvajanju pravljičnih svetov neznanega.

Domišljena ali spontana zvočna igra v človeku snuje harmonijo in mir. Kulture preteklosti so stoletja in tisočletja negovale iz roda v rod preneseno modrost, kako Z ZVOKOM DOSEČI BLAGODEJNO TIŠINO! Tudi sodobni človek, enako kot naši planetarni predniki, išče tovrstne brezčasne darove. V vseh časih in deželah ter zgodovinskih obdobjih je človek iskal ključe dobrega, ki se zrcalijo tudi v zvočnih obrazcih in v močeh uglaševanja življenja ter so last vsega človeštva.
Glasba POVEZUJE tostransko in onstransko − KROGOTOK ŽIVLJENJA IN SMRTI − ter ponuja dragocena orodja za spoznavanje dimenzij resničnosti, ki jih živimo na Zemlji; orodja za širjenje duha in zavedanja. Glasbeniki – zdravilci, v slovanskih kulturah imenovani VEDUNI, so bili, ponekod pa so še vedno, Mojstri oblikovanja urejajočih zvočnih podob; MOJSTRI TKALCI ŽIVLJENJSKE ENERGIJE DUHA IN TELESA.

Veduni s spontano in živo (ne z računalniško!) zvočno igro ter ohranjanjem dragocenih zvočnih ključev preteklosti živijo kar se da izpolnjeno in služijo človeštvu. Novodobni Veduni − glasbeniki slovenskega ansambla Vedun − sprejemajo podobne darove in naloge kot njihovi predhodniki: HARMONIZIRANJE Z MUZICIRANJEM (s prepevanjem in igranjem starih pozabljenih glasbil) v transcendentalni zavesti (imenovani tudi KOZMIČNA ZAVEST, ki velja za najvišjo raven zavesti). Veduni so oblikovalci zvoka v t. i. theta »šamanskem transu« (po medicinsko v EEG theta stanju 4 − 8 Hz), kar je tudi zanje poseben izziv. Tako ustvarjen zvok ima namreč izjemno moč in terapevtsko učinkovitost. Njihovo muziciranje izhaja IZ RAZLIČNIH MELOSOV, GLASBENIH PRAKS IN SPIRITUALNIH UČENJ SVETA, KAR SE OSLIKUJE TUDI V ZVOČNI PESTROSTI, KI KLEŠE TOLERANCO DO DRUGAČNOSTI IN MEDKULTURNO STRPNOST.

Klavir

 

Ob svojevrstnih koncertih ansambla Vedun, ob zvokih oživljenih in rekonstruiranih glasbenih jezikov preteklosti, ki so hkrati tudi izjemne ZVOČNE TERAPIJE, so poslušalci povabljeni na posebno slavje, na svojstven koncertni dogodek; na razgaljanje in zvočno praznovanje SLOVENSKIH IN SLOVANSKIH korenin, ki jih glasbeniki vpletajo v zvočno-energijsko in terapevtsko prejo različnih glasbenih jezikov KULTUR SVETA. Minilo je več kot pet desetletij Mirinih etno-muzikoloških raziskovanj in 45 let odrskih kulturniških prizadevanj ter oživljanj starodavnih skrivnosti zvoka in duha ter glasbenih izročil minulih dob.

Ansambel Vedun (nekdaj Trutamora Slovenica/Truta) po 45-ih letih svojega delovanja doma in po svetu še vedno nadaljuje svoje poslanstvo: raziskovanje ter obujanje slovenskega glasbenega in duhovnega izročila ter svetovne zvočne dediščine. V tem dolgem ustvarjalnem obdobju je ansambel ves čas odkrival in razkrival nove (in hkrati stare) razsežnosti zvoka ter izročila in poglabljal svojo izvajalsko prakso. Svojim predstavitvam dodaja številne rekonstruirane starosvetne pesmi ter pisano paleto

pozabljenih glasbil in prezrtih ter za naš čas tudi neobičajnih izvajalskih praks. Oživljanje slovenske, evropske in tujerodne starosvetne in ljudske glasbe je sčasoma prerastlo v zahtevno ZVOČNO-TERAPEVTSKO DELO. V svojevrstno (samo)poglabljanje, preučevanje in široko doživljanje zvočnih parametrov. V pravcati zvočno-energijski obred. Zato je ansambel tudi najpomembnejše orodje Mirine duhovne šole

Veduna, slovansko-pitagorejske katedre za razvoj zavesti in harmoniziranje z zvokom. Mira Omerzel – Mirit skupaj z glasbeniki veduni podarja ljudem svojevrstno zvočno magijo. Z zvočno alkimijo pa novodobni veduni enako kot njihovi davni predniki pomagajo ljudem najti pot skozi labirinte življenja. Pot do lastne duše. Glasbeniki – terapevti glasbenemu izvajanju poskušajo vrniti starosvetno urejajočo vlogo, ki prebuja zvočno bitnost in svetost ter duha.

Njihova izvajanja so svojevrstno ISKANJE CELOVITOSTI, DOVRŠENOSTI, SOZVOČIJ in blagozvočij ter globoke ponotranjenosti; praznovanje RAZLIČNOSTI IN PODOBNOSTI v zgodovinskem spominu kultur in glasbenih praks preteklosti. Polnina nadčutnosti v zvočnem izražanju plemeniti izvajalce in poslušalce ter krepko presega običajna glasbena izvajanja.
Starosvetni zvoki, harmonije in ritmi, so imeli v vseh časih izredno pomembno poslanstvo: tako glasbenikom kot poslušalcem so podarjali izjemno MOČ UREJANJA IN (SAMO)ZDRAVLJENJA. S spontanimi ali kanaliziranimi zvoki in zvočnimi logosi preteklosti (za prihodnost!), želi ansambel POVRNITI GLASBI NEKDANJE IZGUBLJENE RAZSEŽNOSTI IN KVALITETE. Ob pestrih zvokih ansambla Vedun, se razgalja izgubljeni svet nekdaj izjemno spoštovanih glasbenikov-zdravilcev-svečenikov: slovanskih VEDUNOV, keltskih OGHMIJEV, ilirskih oz. balkanskih LJEROV … Ti so imeli zelo pomembno vlogo v vsaki združbi; vlogo prebujevalca, urejevalca, zdravilca, učitelja, razsodnika …

Modro Ozadje

Ustvarjalna Paleta Ansambla

Na koncertih glasbeniki ansambla Vedun predstavljajo v prvi vrsti slovanske korenine in temelje naše zgodovine – od najbolj oddaljene prazgodovine (od paleolitskih koščenih piščali) do poslednje še urejajoče ljudske glasbe in njenih melosov, ki so se obdržali vse do 20. stoletja, nato pa je izginila iz našega vsakdana. Ansambelsko delo glasbenikov temelji na Mirinih terenskih, arhivskih in osebnih raziskovanjih ter na nenehnem duhovnem prebujanju lastnih duhovnih in glasbenih zmožnostih; V ZVOČNIH ISKANJIH VSEH SODELAVCEV, ki so po večini tudi pedagogi. Mirit in njen sin Tine sta tudi medija za prevajanje Univerzalne ali Kozmične življenjske energije v materialni svet. Ansambel Vedun sodi med redkosti v široki ustvarjalni paleti.

Glasbeniki ansambla Vedun so kustosi in ambasadorji slovanske in svetovne tradicionalne glasbe, ki temelji na čarobnih zvokih starih, že skorajda ali povsem pozabljenih glasbil in načinih petja (od nežnega STAROSLOVENSKEGA IN GRLENEGA štajerskega in rezijanskega petja do večglasnega alikvotnega grlenega sibirskega in mongolskega HOMEJA, pa balkanskega OJKANJA ali staroevropskega DŽOJKA (joik), pa tibetanskega DŽUTO (gyuto) meniškega grlenega prepevanja).
Veduni delujejo zelo entuziastično in kar se da vestno že pol stoletja – a vselej BREZ PAČENJ in novodobne popularne in modne (pop, jazz, rock …) preobleke, kot to dandanes radi počno njihovi številni posnemovalci. Nespremenjene ali restavrirane zvočne slike preteklosti imajo svojo DOGNANOST, SMISEL IN NAMEN TER UČINKOVANJE, kar pa opazimo le, če jih poslušamo tudi z drugimi čuti oziroma z razširjenim nadčutnim zaznavanjem. Če so le ti biseri preživeli celo tisočletja, si zagotovo zaslužijo, da jih ohranimo še naprej, za sledeče rodove, ker so imenitno orodje in nosilci pomembnih sporočil. Vendar je bila večina glasbene dediščine samo v zadnjih treh desetletjih žal docela izkrivljena in uničena, tako imenovana popularna zabavna glasba (tudi narodnozabavna), ki s posameznimi pokrajinskimi identitetami nima kaj dosti skupnega, pa je zasenčila poznavanje, rabo in BREZČASNO SPOROČILNOST GLASBENEGA IZROČILA.

 

Vsi glasbeniki ̶ multiinstrumentalisti in pevci morajo dobro obvladati spontano glasbeno ustvarjanje in prilagajanje drug drugemu. Vsako glasbilo, na katerega igrajo, ima svojo zgodbo; pripoved iz preteklosti za sedanjost. Večino glasbil iz Vedunovega ansambelskega repertoarja so napravili veliki mojstri izdelovalci ter jih odeli v identiteto dežel, iz katerih so izhajali. Z nekaterimi tovrstnimi glasbili se po svetu še danes ureja, uglašuje svet ali zdravi.
Od leta 1999 Mirit z glasbenimi sodelavci oživlja in predstavlja tudi bisere drugih glasbenih tradicij preteklosti (oba ansambla − Trutamora Slovenica in Vedun − sta v svojem bistvu ansambla za staro glasbo). Glasbi poskušajo povrniti njeno prezrto MAGIJO IN SVETOST. Poslušanje in SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI pa pri izvajalcih in poslušalcih vedno širi zavest in oblikuje toleranco oziroma STRPNOST ZA DRUGAČNO, ki tako zelo primanjkuje svetu. Sprva morda zelo neobičajni zvoki počasi razpirajo razsežnosti zavesti in mehkobo duše. Mirit vodi tudi svojo vseživljenjsko in zvočno – energijsko terapevtsko šolo ̶ katedro Veduna (slovansko – pitagorejsko katedro za razvoj zavesti in harmoniziranje z zvokom) in sicer v želji, da bi obudili vredna stara znanja in ne bi nikdar pozabili vrednih starih modrosti.

VEDUN je staroslovansko božanstvo, ki je zdravilo z besedo in zvokom, VEDUNI pa so slovanski GLASBENIKI − ZDRAVILCI − SVEČENIKI,

znani pod tem starinskim imenom še danes ponekod v slovanskih deželah (npr. v Sibiriji), pa tudi v Sloveniji!

Novi veduni (glasbeniki ansambla Vedun) v sodobnem času z entuziazmom in žarom jadrajo med zvočnimi RAZLIČNOSTMI IN PODOBNOSTMI sveta ter dragocenimi znanji prednikov. Glasbi poskušajo povrniti izgnano ali prezrto POLNINO; SVETOST HARMONIZIRANJA IN UGLAŠEVANJA DUHA, TELESA IN ŽIVLJENJA.
V skupnem muziciranju v okviru ansambla Vedun, ki je tako restavratorsko kot tudi (spontano) avtorsko delo vseh glasbenikov v ansamblu, se ustvarjalci vselej najprej medsebojno uglasijo, zatem pa skupaj tvorno uglašujejo tudi prostor in poslušalce. Njihova glasba, ki temelji na melosih različnih kultur, nastaja ob podpori in zvočnih slikah izjemno DOMIŠLJENIH GLASBIL IN ZVOČIL ter njihovih dognanih uglasitvah, ki pogosto imitirajo tudi z ušesom neslišne vibracije ali zvoke vesolja ter planetov in zvezd, ki pa so z nadčutnimi radarji vendarle prepoznavni. Z njimi UREJAJOČE UČINKUJEJO na poslušalce. Tako nastale terapevtske zvoke Veduni ponujajo v poslušanje. Slovensko tradicionalno glasbo, ki so jo v preteklosti prav tako klesale številne generacije modrih, pa postavljajo tudi V SVETOVNI OKVIR. Na svetovni oder. Ljudje smo različni, a imamo tudi skupne imenovalce, danosti in potrebe, pa skupne ali različne glasbene vzorce.

V zvočno prejo, ki jo veduni tkejo s svojimi glasovi in različnimi tudi neobičajnimi pevskimi tehnikami ter zvočno posebnimi glasbili različnih pokrajin in dežel − tako Slovencev kot drugih kultur – glasbeniki običajno vnesejo še izbrane LJUDSKE PESMI v kar se da prvotni (ali restavrirani) obliki. Lahko pa za poslušalce ustvarijo tudi le sproščujoče in pomirjajoče zvočne slike; le terapevtske UREJAJOČE ZVOKE, ki temeljijo na različnih glasbenih in harmoničnih obrazcih kultur sveta.
Leta 1999 se je spontano pričel odvijati večletni ansambelski umik glasbenikov z odra oziroma z glasbene scene (predvsem zaradi intenzivnega iskanja, raziskovanja in duhovnega samorazvijanja). Docela nepričakovano se je zatem »DOGODIL« t.i. SPONTANI AVTORSKI IN TERAPEVTSKI TRANS − ZVOK ANSAMBLA VEDUN. Na vse bolj terapevtsko muziciranje so glasbenike pred tem že vrsto let opozarjali tudi poslušalci ansambla Trutamora Slovenica − ansambla za oživljanje staroslovenske glasbe. Poslušalci so se po koncertu običajno počutili lahkotnejši in močnejši, čutili pa so v sebi tudi procese urejanja.

Slika Zivali

Sneg

Zanimanje ansambla se je tako v novem tisočletju razširilo še na raziskovanje razsežnosti in moči zvoka, o čemer Mirit kot pionirka na tem področju doma in v svetu predava in piše že od študentskih let dalje. Vsi glasbeniki ansambla Vedun še posebej »tenko poslušajo« tudi komajda zaznavne plasti zvoka in glasbe ter njihova pretanjena ENERGIJSKA VALOVANJA. Za vsakokratne poslušalce obeh ansamblov sedaj sproti oblikujejo in sestavljajo vselej drugačne in NIKDAR PONOVLJIVE SPONTANE ZVOKE TRENUTNOSTI. Terapevtske zvoke. A urejajoče so tudi že nekatere stare ljudske melodije in pesmi. Terapevtski zvoki, ki so biserom ljudskega izročila le pridani, so svojevrstno potrdilo izbranih melosov sveta. Vedunovo osnovno glasbeno prejo sedaj tvorijo torej glasbeni jeziki in zvočni obrazci različnih tradicij in časov.