Glasbeniki ansambla Vedun (nekdaj Trutamora Slovenica) igrajo na ORIGINALNA slovenska ljudska glasbila iz Mirine in Tinetove etnomuzikološke zbirke, ki šteje preko 350 glasbil in zvočil, ter na rekonstrukcije in glasbila različnih kultur sveta. Novodobnih sintisajzerjev, ki uničujejo avrična polja in jih uporabljajo številni ne dovolj čuječni »glasbeni terapevti«), veduni ne uporabljajo! Za terapevtske namene jim pridajajo le novodobne kristalne harfe in kristalne pojoče sklede ter novodobne »pitagorejske« monokorde oziroma polikorde.

Mirit in Igor predstavljata predvsem stara STRUNSKA GLASBILA sveta. Mira Omerzel – Mirit (klasična kitaristka) na odrih in zvočnih terapijah predstavlja cimbale različnih kultur − od slovenskega in evropskega opreklja in renesančnih cimbal do perzijsko-arabskega in indijskega santurja; različne citre sveta − slovenske bordunske, violinske, kitarne in harfne citre, sibirski čartan in kitajski gučin; orientalski setar in rabab, indijski (sikovski) taus in esradž, grški buzuki, keltsko harfo; različne tambure − od balkansko-orientalskega saza, slovanske dambore, balkanske tambure in dangubice do dalmatinske mandoline in ruske balalajke; različne slovenske, slovanske in tujerodne piščali – slovaško fujaro, balkansko frulo in keltsko piščal, balijske sulinge, indijansko keno in druge piščali, pa slovenske panove piščali − trstenke, pa glineno okarino, drumlice ter prazgodovinske koščene piščali; renesančni godalni psalterij, himalajske pojoče sklede, afriške sanse; havajske ukulele, kitaro havajko in južnoameriški čarango ter marjači (mehiško) kitaro; velike in male (šamanske) bobne, mali tapan, različna tolkala in drgala, zvonce …, alikvotni boben udu, mali in veliki balijski in kitajski gong ter novodobni polikord…

Tine Omerzel Terlep igra pojočo žago, indijsko tampuro in hansa vino, kitajsko/vietnamsko piščal, balkanske gusle; glasbila gamelan orkestra − balijski kompler in komplek, ksilofon rindik in leseno piščal sulingo; slovansko-balkansko frulo in duduk, slovaško fujaro, šurlo in dvojnice, slovensko-italijansko glineno okarino; tibetansko jakovo kost, drumlico in evropsko pogansko harfo; glavnik, nunalco in havajsko nosno piščal; igra novodobno kristalno harfo, afriški hang in alikvotni boben udu, različne bobne − od sibirskega šamanskega bobna in balkansko-orientalske tarabuke ter tapana do defov in tolkal različnih kultur sveta …

Veduna Ansambel Za Staro Meditativno Glasbo

Glasbila 1

Je pevec različnih načinov in glasbenih slogov: staroslovenskega in tujerodnega nežnega petja v melosih različnih kultur ter spontanega petja; specialist za sibirsko-mongolsko grleno alikvotno petje homej in za tibetansko meniško gyuto grleno petje, za slovansko grleno prepevanje in staroevropsko grleno petje džojk; poje tudi v orientalsko-arabskem mikrointervalskem načinu in starovedskem mantričnem slogu; pevec slovenskih in tujih ljudskih pesmi.

Igor Meglič predstavlja orientalsko kamajčo, arabsko-balkanske kemence, sibirske gosli igil, indijski sarangi in sarod, balkansko-orientalski saz, šargijo, maroški gimbri, arabsko- balkansko lutnjo ud ter renesančno lutnjo, balkanske gusle, balkansko tamburo in dangubico, dalmatinsko ljirico; slovenske kitarne citre, grški buzuki, rusko balalajko, kitajsko lutnjo pipo in gosli er-hu, mehiški čarango, havajske ukulele in kitaro havajko, marjači (mehiško) kitaro; gamelan kompler in ksilofon rindik ter piščal sulingo; drumlico, udu alikvotni boben, različna tolkala in drgala … Poje nežno (spontano) in grleno (staroslovensko in staroevropsko).

Matjaž Doljak igra zgodovinsko različico harmonike − plonarco; indijske bansuri piščali različnih velikosti, balkansko-orientalski kaval, balkansko-slovanski duduk in gusle, evropsko- slovensko drumlico; afriško lutnjo koro; kitajsko glineno piščal xun in kitajsko dolgo piščal šiao ter slovaško fujaro; balkansko tamburo; tolkala različnih kultur − od velikega tapana do šamanskega bobna, pa darabuke in defe; ropotulje, drgalca, zvonce, činele … Poje v nežnem stilu in grlenem (gyuto v tibetanskem in balkanskem grlenem stilu).

Mojka Žagar prepeva v tehniki naravnega (neizumetničenega) glasu tako slovenske ljudske pesmi kot tudi tujerodne (balkanske pesmi in napeve ter vedske mantre, pa spontane zvoke v melosih različnih kultur sveta). Širok glasovni razpon ji omogoča peti tako sopran kot alt. Prepeva tako solo kot v večglasjih. Poje tudi grlenoslovansko (ojkanje) in staroevropsko (džojk). Zaigrala je tudi na slovenske okarine, slovaško fujaro, slovenske trstenke, drumlice, čelo/mali bas, tamburaško berdo, renesančne cimbale; na balijsko piščal sulingo, kitajsko glineno piščal xun, južnoameriške panove piščali; pa na različna tolkala, drgala, ropotulje, šamanske bobne, zvonce, tin-cu činelice …

Robert Pečenko ansambelsko igranje podpira z različnimi tolkali, drgali in bobni: s šamanskimi bobni, balkansko darabuko, defom, zvončki različnih kultur in tibetanskimi činelami tin-cu, malim gongom, pa z indijsko spremljevalno tampuro, južnoameriškimi panovimi piščalmi ter s polikordom … Poje v tibetanskem džuto grlenem slogu.

Glasbila 2

Glasbila 3

Med TERAPEVTSKA GLASBILA sveta, ki jih veduni igrajo in ki krepijo telo poslušalcev, sodijo glasbila s stalno zvenečim bordunom, ki zvenijo v t. i. ZEMELJSKEM TONU (v tonu dnevne ali letne rotacije Zemlje), pa predhodniki evropskih gosli, kot sta igil in balkanske gusle, slovenske bordunske citre ter indijska glasbila s stalnozvenečimi spremljevalnimi strunami od tampure, vine, sitarja, sarangija in saroda do sikovskega godalnega tausa v obliki ptice ter rababa, predhodnika novodobne evropske violine. Sem sodijo tudi kitajske gosli er-hu in aboridžinske pojoče cevi z imenom didži.
Med glasbila ZA UGLAŠEVANJE TELESNIH ENERGIJSKIH SREDIŠČ sodijo predvsem glasbila, ki so uglašena v kvartah in kvintah: sibirski čartan, balkanske tambure samice, kitajske citre gučin, orientalski rabab, turško-arabski saz, slovanska dambora in dombra, pa balijski gamelan orkestri s ksilofoni in gongi. Sem sodijo tudi kitajski in tibetanski ter balijski gongi uglašeni s kozmičnimi in planetarnimi vibracijami…

GLASBILI ZA VZPOSTAVLJANJE HARMONIJE IN SOZVOČIJ, ki jih veduni igrajo, so tudi slovenske male in velike cimbale in orientalski santur, afriška harfa kora, evropske citre različnih tipov (od akordičnih do violinskih), ter renesančni godalni psalterij in lutnja, pa keltska harfa, himalajske pojoče sklede različnih velikosti in zvenov, že našteta indijska klasična glasbila in bansuri lesene piščali ter arabske gosli kamajča, arabsko-balkanske gosli kemence, inkovski čarango, evropska in slovenska pojoča žaga, havajske kitare ̶ ukulele in havajke, dalje replike prazgodovinskih koščenih in glinenih piščali, kot so kitajski xun in tibetanske piščali iz jakove kosti ter prazgodovinske koščene piščali iz slovenskega etničnega prostora. Sem sodijo tudi različne brnivke in drumlice, pa indijanska piščal kena, staroslovenska glinena kabrca, grški buzuki in Orfejeva (Pitagorova) lira …

Med RITMIČNA GLASBILA ZA PODPORO SRČNEGA UTRIPA TER PREVAJANJE CELIČNIH RITMOV SKOZI TELO TER RAZGRAJEVANJE čustveno-miselnih in energijskih BLOKAD v telesu so dobrodošli predvsem raznovrstni veliki in mali bobni različnih kultur (še posebej sibirski šamanski bobni) ter tolkala različnih oblik, pa drgala in ropotulje, ki sodijo med najstarejša glasbila sveta.

Modro Ozadje