108 ORAKELJSKIH KART IN DVOJEZIČNA KNJIŽICA O DUHOVNI ŠOLI ČLOVEKOVEGA ODZIVANJA

Dr. Mira Omerzel – Mirit

Delo je obsežna duhovna šola o človekovih čustvih in mislih; o procesih, ki se vsakodnevno odvijajo v ljudeh. Živali nam ponujajo v pretres zrcalne podobe tega, kar se dogaja v naši zavesti in podzavesti. Kažejo nam, kako čustveno – miselne vsebine pritegujejo v življenje različne situacije, odnose, dogajanja in celo načine razmišljanja. Znanja o živalskih vodnikih sodijo v modrost različnih časov in kultur ter presegajo spoznanja današnje psihologije. Razmišljanja o živalih dr. Mire Omerzel – Mirit sodijo med zanimiva branja, zapisi o posameznih živalih na kartončkih oziroma kartah pa lahko služijo tudi za igro; za iskanje skritih resnic trenutnosti, ki nam znova in znova zastavljajo nešteta vprašanja. Zapisane misli živalskih podob (108) lahko pomagajo pri iskanju odgovorov nanje, ki nam jih zastavlja življenje. Na nas pa je, da uganke čim prej razrešimo in tako vzpostavimo boljši življenjski scenarij za prihodnost. Mirit je znanstvenica (dipl. etnologinja in dr. muzikoloških znanosti) in umetnica (glasbenica, pisateljica), pa duhovna raziskovalka in učiteljica ter zvočno-energijska terapevtka, bretarijanka, vidka …

Mirit Kaj Nas Ucijo Zivali Naslovnica