V tem izjemnem času velikih sprememb in obujanj starodavnih modrosti je človeštvo deležno tudi povsem novih darov, tudi neobičajnih in čudežnih, pravi dr. Mira Omerzel - Mirit. Mednje sodijo tudi kozmična zvočno-energijska kirurgija, kozmične iniciacije in starodavna modrost uglaševanja (kozmična resonanca), ki so jih z zvokom ali brez njega poznale različne civilizacije. Vsega tega so dandanes deležni tudi tečajniki Mirine misterične šole – katedre Veduna. Dr. Mira Omerzel – Mirit raziskuje, oživlja in za današnji čas ponovno prebuja starodavne modrosti mnogih kultur sveta, modrosti različnih zgodovinskih obdobij. Je vredno! In ker tudi sodobnik enako kot davno pred nami živeči predniki išče in potrebuje znanja, ki bi omogočila mir, širjave zavedanja in blagostanja; znanje, ki so ga stoletja in celo tisočletja klesale neštete generacije dostojanstvenikov – posvečenih žena in mož široko razprte zavesti in mnogorazsežnostnega zavedanja. Človeštvo tudi ni od včeraj. Nenehno se duhovno razvijamo in se vzpenjamo vse višje ali širše po spiritualni lestvi ali piramidi samozavedanja. Cilj vsakogar pa je doseči ali razviti prebujeno zavest (razsvetljenje) ali dovršeno stanje dojemanja sveta; tišino in radost sobivanja. Delovanje Mire Omerzel – Mirit in ansambla Vedun je podpora tem prizadevanjem.
Zvok je mnogorazsežnostna tehnologija prihodnosti in izjemno kirurško orodje, ki operira na vseh ravneh resničnosti, zavesti, misli, čustev in telesa, čeprav se običajno tega ne zavedamo. Zvok je tudi vsaka misel in beseda. Zato je prav, da ponovno spoznamo njegovo delovanje in ozavestimo, kako lahko frekvenčno zvočno valovanje uporabimo sebi v prid in se izognemo njegovim rušilnim učinkom, če je neharmoničen ali razglašen. Iskanje sozvenenja, uglašenosti, ravnovesja ali resonance je bit bivanja. Zvok je namreč vse: tako slišno kot neslišno, vidno in nevidno, duhovno in snovno ... Zato je učenost o učinkovanju zvoka in zvočnih energijah, pa tudi zavesti in uma, temeljna modrost, ki jo že tisočletja razvijajo in ohranjajo (vsaj ponekod) modri kultur sveta, v katedri Veduna (slovansko-pitagorejska katedra za razvoj zavesti in harmoniziranje z zvokom) pa Mirit ponovno ozavešča veličine pozabljenih znanj. Z njimi se prebujajo v ljudeh tudi speče sposobnosti in talenti ter Nemo znanje Univerzuma. Zato zvočna orodja, tehnike širjenja zavesti in Mirina jasnozaznavna opažanja služijo kot pomoč pri vseh dejavnostih Katedre Veduna, katere ustanoviteljica in spiritus agens je Mira Omerzel - Mirit, doktorica muzikoloških znanosti, univ. dipl. etnologinja, svobodna raziskovalka, duhovna učiteljica, glasbenica, pisateljica, zvočno-energijska terapevtka in jasnočutna kozmična telepatka ter medij za prevajanje Izvorne življenjske energije v fizični svet. Mirit je medij za slišno in neslišno Univerzalno frekvenčno valovanje, ustanoviteljica ansamblov Trutamora Slovenica (ansambla za arhivsko oživljanje slovenske ljudske glasbene dediščine) in Vedun (ansambla za staro in meditativno glasbo ter transcendentalni zvok ljudstev sveta).
Nadaljuj z branjem.


na vrhUstvarjalna izkaznica
Zgošcene informacije