Ansambel VEDUN

Vedun je ansambel za staro in prezrto glasbeno izročilo sveta; ansambel za staro meditativno glasbo in oživljanje spiritualnih zdravilnih zvokov kultur sveta. V svojem glasbenem restavratorstvu ansambel Vedun, kot prvi v slovenskem, evropskem in celo svetovnem prostoru, ponovno obuja prvine spontanega ustvarjanja glasbenikov-medijev oz. muziciranje v poltransu. Ansambel svojemu izvajanju pridaja nekdaj pomembno, a danes prezrto svečeniško ali šamansko in zdraviteljsko noto, zvoku pa večnivojsko globino, izjemno urejajočo in zdravilno moč ter učinkovitost. Na ta način glasbeniki po desetletjih aktivnega koncertnega delovanja v svojem najzrelejšem ansambelskem ustvarjalnem obdobju sprejemajo, podobno kot neštete generacije posvečenih glasbenikov pred njimi, tudi svojo odgovorno vlogo umetnikov, duhovnih učiteljev in terapevtov hkrati. Spogledujejo se s preteklostjo, poslušalce našega časa pa navdihujejo z oživljenimi staro‑novimi glasbenimi jeziki, zvočnimi obrazci in neobičajnimi − a zanimivimi in stoletja dedovanimi izvajalskimi praksami. Glasbi vračajo urejajočo moč in svetost.

S posebno pozornostjo Vedunovi glasbeniki restavrirajo za koncertne odre stara pozabljena glasbila, tujerodne glasbene jezike, pa tisočletja stare starosvetne pesmi ter bisere in zvočne kode iz slovanske in staroslovenske glasbene dediščine ter drugih kultur. Koncerti ansambla Vedun sodijo med posebna doživetja. So ples neobičajnih zvokov, ritmov in harmonij, zrcalo trenutnosti, ki povezuje spoznanja in zavedanje prednamcev z novodobnimi iskanji ter z glasbo in logiko današnjih dni. A bit teh staro‑novih iskanj pravzaprav že vekove ostaja dokaj podobna: sozvočje vsepovezanosti, blagozvočje osrediščenosti.

Izvajanja ansambla Vedun so pravzaprav iskanje celovitosti, dovršenosti, sozvočja in blagozvočja ter globoke ponotranjenosti; praznovanje različnosti in podobnosti v zgodovinskem spominu kultur in glasbenih praks preteklosti. Polnina nadčutnosti v zvočnem izražanju plemeniti izvajalce in poslušalce ter krepko presega običajna glasbena prizadevanja. Koncerti, zvočne terapije in zgoščenke ansambla Vedun so umetniško-terapevtske stvaritve s harmonizirajočim kanaliziranim/spontanim zvokom ali zvočna preja nikdar ponovljivih zvokov, ki duhovno prebujajo ljudi, širijo zavest tudi današnjim poslušalcem in polnijo človeške duše z milino večnosti in brezčasnosti.

Ansambel Vedun je izšel iz ansambla Trutamora Slovenica, ansambla za arhivsko oživljanje slovenske ljudske glasbene dediščine. Doma in po svetu koncertira že skoraj 40 let. Vedunovo muziciranje temelji na etnomuzikološkem raziskovalnem delu dr. Mire Omerzel - Mirit. Na glasbene odre prinaša nekaj svojstvenega. Izvajalci, ki so tudi glasbeniki-terapevti, obujajo starosvetno glasbeno prakso svečenikov-zdravilcev-glasbenikov. Igrajo in pojejo v transcendentalnem stanju zavesti, ko se um utiša. Tako dobljene ali na ta način prejete (kanalizirane) melodije in harmonije podarjajo poslušalcem. Trans-zvoki uglašujejo duhovne in snovne ravni telesa in bivanja. Glasbeniki, varuhi slovenskega in slovanskega – pa tudi svetovnega – glasbenega in duhovnega izročila, v kar se da prvobitni obliki oživljajo tudi stoletja dedovane zvočne prakse: od alikvotnega grlenega petja, do nenavadnih zvokov in načinov igranja na že pozabljena glasbila preteklosti. Glasbi vračajo urejajočo moč, nekdanjo zdravilno noto in svetost.
 
Koncerti, zvočne terapije in zgoščenke ansamblov Trutamora Slovenica in Vedun so umetniško-terapevtske stvaritve s harmonizirajočim meditativnim kanaliziranim/ spontanim zvokom, ki razstavlja in sestavlja, ureja, globoko sprošča in zato tudi zdravi. Najlažje v transu oblikovani zvok opišemo kot spontano improvizacijo z močnim ener­gijskim nabojem. Glasbeniki s spontanimi zvoki, ki se spuščajo skoznje njih brez vpletanja uma in spominskega učenja, prevajajo v fizični svet vseprisotno Univerzalno življenjsko energijo in urejajoči zvok trenutnosti. V zvočno prejo nikdar ponovljivih zvokov trenutnega navdiha pa vnašajo še zanimive starosvetne in tisočletja dedovane pesmi različnih kultur in tradicij ter barvite zvoke neobičajnih glasbil, ki duhovno prebujajo ljudi, širijo zavest tudi današnjim poslušalcem in polnijo človeške duše z milino večnosti in brezčasnosti. S posebno pozornostjo pa Vedunovi glasbeniki restavrirajo za koncertne odre še bisere in zvočne kode iz slovanske in staroslovenske glasbene dediščine. Koncerti ansambla Vedun sodijo med posebna doživetja. So ples neobičajnih zvokov, ritmov in harmonij, zrcalo trenutnosti, ki povezuje spoznanja in zavedanje prednamcev z novodobnimi iskanji, z glasbo in logiko današnjih dni. A bit teh staro‑novih iskanj pravzaprav že vekove ostaja dokaj podobna: sozvočje vsepovezanosti, blagozvočje osrediščenosti.
 
V svojem glasbenem restavratorstvu ansambel Vedun, kot prvi v slovenskem, evropskem in celo svetovnem prostoru, ponovno obuja prvine spontanega ustvarjanja glasbenikov-medijev. Ansambel svojemu izvajanju pridaja nekdaj pomembno, a danes prezrto svečeniško ali šamansko in zdraviteljsko noto, zvoku pa večnivojsko globino, izjemno urejajočo in zdravilno moč ter učinkovitost. Na ta način glasbeniki po desetletjih aktivnega koncertnega delovanja v svojem najzrelejšem ansambelskem ustvarjalnem obdobju sprejemajo, podobno kot neštete generacije posvečenih glasbenikov pred njimi, tudi svojo odgovorno vlogo umetnikov, duhovnih učiteljev in terapevtov hkrati. Spogledujejo se s preteklostjo, poslušalce našega časa pa navdihujejo z oživljenimi staro‑novimi glasbenimi jeziki, zvočnimi obrazci in neobičajnimi, a zanimivimi izvajalskimi praksami. Balijski vedski svečeniki, s katerimi so se člani ansambla že nekajkrat srečali na njihovem otoku, so Vedunovo muziciranje označili za izjemno duhovno in dandanes edinstveno v svetu. Za sveto.
 
Mira Omerzel-Mirit, dr. etnomuzikoloških znanosti, glasbenica, zdravilka, predavatelji­ca, vidka (vedka), medij za prevajanje življenjskih energij, varuhinja in povezovalka slovanskih modrosti in znanj različnih kultur, je tudi pionirka v raziskovanju razsežnosti zvoka in začetnica etno-arheo-medicinske muzikologije v svetu. Že več kot 45 let (od leta 1971) pa raziskuje slovensko in svetovno glasbeno in duhovno dediščino. Poleg tega, da je desetletja raziskovala po slovenskem etničnem ozemlju in med slovenskimi izseljenci, je skupaj s sinom Tinetom in glasbenimi sodelavci obiskala tudi številne modre zdravilce, duhovne učitelje, šamane, svečenike in glasbenike − terapevte po vsem svetu. Ti so njena dela označili za posebna, drugačna in sveta. Je tudi ustano­viteljica ansamblov Trutamora Slovenica, Trute in Vedun. Mirit preučuje in poučuje  starodavno znanje o zvoku in ravneh zavesti ali duše. Skupaj z glasbeniki pa oživlja tako staro glasbeno znanje kot tudi glasbe kultur sveta; modrost o razsežnostih in močeh zvoka. Iz že pozabljenih ali prezrtih modrosti preteklosti izhaja torej izvajanje in energijsko-zvočno urejanje ansambla Vedun (nekdaj Trutamora Slovenica, ustanovljena že leta 1978). Ansambel sodi med posebnosti tudi v svetovnem merilu. Glasbeniki, vsi multiinstrumentalisti in pevci, pod vodstvom Mire Omerzel-Mirit in na temeljih njenih raziskovanj, prinašajo na koncertne odre doma in po svetu poleg oživljenih biserov iz zakladnice slovenskih ljudskih pesmi in glasbil tudi manj znane starosvetne zvočne in glasbene prakse, nekdaj sicer nadvse čislane, danes pa skorajda pozabljene: sem sodi na primer muziciranje v poltransu in staroslovan­sko grleno alikvotno petje.
 
Mirit je za spoznavanje in širjenje duhovnih in glasbenih sposobnosti februarja leta 2000 ustanovila posebno šolo – katedro Veduna, slovansko-pitagorejsko misterično šolo za razvoj zavesti in harmoniziranje z zvokom. Zvočno in glasbeno izražanje ter delovanje je bilo v preteklosti namreč neločljivo povezano z raziskovanjem razsežnosti duha; s prebujanjem spečih duhovnih sposobnosti. Glasbeno izražanje v transcedentalnem stanju zavesti je nekdaj sodilo tudi med najimenitnejša posvečena orodja za širjenje duha in uresničevanje želja, za spoznavanje Resnice, dobrega in slabega, za urejanje sveta…
 
Mira Omerzel-Mirit je avtorica številnih razprav o slovenskih in tujerodnih glasbilih.  Napisala je tudi več knjig o pozabljenih duhovnih znanjih različnih ljudstev in civilizacij sveta ter o močeh zvoka (najpomembnejša je njena knjižna serija Kozmična telepatija/ www.kozmicna-telepatija.si). Poleg številnih pozabljenih pesmi so glasbeniki za odrsko izvajanje restavrirali skoraj 100 nenavadnih glasbil.  Mirina zbirka šteje že skoraj 300 glasbil, ki jih je »pojoča znanstvenica« v minulih desetletjih otela pozabi. Pripadajo različnim glasbenim izročilom, tradicijam in estetikam, mnoga pa koreninijo še v antičnih, staroveških in tudi v predkrščanskih zgodovinskih obdobjih.
 
Mladi rodovi ansambla Vedun, ki so se pridružili zasedbi v njegovi šesti sedemletki, nadaljujejo Mirino poslanstvo in pod njenim vodstvom vse bolj širijo svoje glasbeno zanimanje izven slovenskih meja, med manj znane staroslovanske in druge glasbene jezike sveta ter med neobičajne načine glasbenega izvajanja. Z njimi ob podpori nenavadnih in povečini že pozabljenih glasbil bogatijo in plemenitijo svoje muziciranje. Glasbeniki ansambla Vedun, restavratorji in varuhi duhovnih in zvočnih sporočil glasbene dediščine sveta, pri svojem izvajanju nakazujejo tudi medsebojne vezi med kulturami, vezi med slovenskimi in tujerodnimi zvočnimi jeziki. Razgaljajo različnosti in podobnosti. Pri svojih izvajanjih prisluškujejo odmevom skrivnostnih kozmičnih in zemeljskih strun, vezem in močem zvoka, kakršne so nekdaj spletali  posvečenci: svečeniki-glasbeniki, zdravilci in šamani. V nekaterih kulturah pa še vedno zmorejo in znajo tenkočutno poslušati kozmično-zemeljske »strune sveta«, ki jim pomagajo urejati ali »peti svet« ter zdraviti. Glasbeniki ansambla Vedun prav tako oživljajo to imenitno in dobrodošlo starodavno urejajočo ter zdravilno prakso ali prejo ter z njo poživljajo poslušalce. Razkrivajo pa tudi povezave med meščansko uglajenostjo ter ljudsko preprostostjo minulih dob. Tkejo zvočno prejo skozi prostor in čas. Vlečejo niti iz preteklosti v sedanjost za prihodnost. Z dostojanstveno držo in s ponosom razkazujejo glasbeniki ansambla Vedun (Trutamora Slovenica) poslušalcem zvočno razkošje in barvitost slovenskih in tujerodnih glasbil ter raznovrstnih glasbenih orodij preteklosti, pa svojevrstne zvočne obrazce in jezike – od diatoničnega, kromatičnega do mikrointervalskega in alikvotnega niza, od nežnega prepevanja do vznesenega in močnega slovanskega  grlenega petja...
 
Izvajanja ansambla Vedun so pravzaprav iskanje celovitosti, dovršenosti, sozvočja in blagozvočja ter globoke ponotranjenosti; praznovanje različnosti in podobnosti v zgodovinskem spominu kultur in glasbenih praks preteklosti. Polnina nadčutnosti v zvočnem izražanju plemeniti izvajalce in poslušalce ter krepko presega običajna glasbena prizadevanja.
 
Kot ambasadorji slovenske glasbene dediščine je ansambel Trutamora Slovenica/ Vedun gostoval na vseh celinah in muziciral tako za otroke in mladino kot tudi za zahtevno glasbeno in znanstveno občinstvo. Za svoja dela sta Mirit in ansambel prejela številna umetniška, pedagoška in znanstvena priznanja.

V ansamblu Vedun poleg Mirinega sina Tineta Omerzel Terlepa, pevca, trobilca in tolkalista, občasno muzicirajo še pevska pedagoginja Mojka Žagar, prof. klasične kitare Igor Meglič ter glasbenik Matjaž Doljak.

na vrh


Ustvarjalna izkaznica
Zgoščene informacije


Ansambel Vedun, Grad Turjak
Ansambel Vedun, Imago - Mestni muzej (2015)

Ansambel Vedun, Cekinov grad (2016)


 


Ansambel Vedun, Grad Turjak


 
Ansambel Vedun na Sorici


 

Ansambel Vedun v jesenskem gozdu (oktober, 2016)